Göteborgs universitet
Länkstig

Våra forskarutbildningsämnen

Vid institutionen för kulturvetenskaper bedrivs forskarutbildning inom följande ämnen. De har alla specifika traditioner och identiteter, men det gemensamma för samtliga ämnen är att de formats i samspel med nationella och internationella forskningsfronter.