Göteborgs universitet

Utbildningsmiljö

Forskarutbildningen omfattar studier på 240hp varav en del omfattar obligatoriska samt valbara kurser. Som doktorand kan du också komma att erbjudas möjlighet att undervisa inom ämnet samt på något av våra program, eller att utföra administrativa arbetsuppgifter under forskarutbildningen. Vi har i dagsläget 14 doktorander anställda vid institutionen för kulturvetenskaper inom samtliga våra discipliner.

Studiemiljön för forskarutbildningen vid institutionen formas av flera olika faktorer. En viktig utgångspunkt är institutionens forskningsprofiler och de forskningsprojekt som för närvarande bedrivs vid institutionen. Vidare präglas forskarutbildningsmiljön av handledarnas forskningsmässiga intresseområden och inriktningar samt av de olika typer av seminarieverksamhet som institutionen erbjuder. Till detta kommer också olika nationella och internationella nätverk, centrumbildningar och annan samverkan över ämnes- och institutionsgränser som institutionen och dess handledare på deltar i.

Institutionens aktiva doktorander.

Etnologi

Kristina Öman - Jag undersöker hur den gamla tjejtidningen Starlet fungerade som ungdomskulturell produkt i det pre-internetska Sverige.

Filmvetenskap

Erik Florin Persson - Mitt avhandlingsprojekt handlar om kommunal reklam, information och marknadsföring i Göteborg med fokus på audiovisuella medier.

Valeria Villegas Lindvall - The “female" monster in "Latin American" horror film through a feminist and decolonial critical lens. 

Genusvetenskap

Arman Heljic

Onur Kilic - I am a doctoral student in TechnAct research cluster and my research interests are focused on politics of gender and sexualities, digital activism, citizenship, politics of place, and queer theory.

Konst- och bildvetenskap

Birte Bruchmüller - I explore five internationally-based Nordic symbolists, namely Tyra Kleen (1874-1951), Olof Sager-Nelson (1868-1896), Magnus Enckell (1870-1925), Beda Stjernschantz (1867-1910) and Ellen Thesleff (1869-1954) and their visual art from the turn of the 20th century.

Christine Sjöberg - I mitt avhandlingsprojekt utgår jag från en omorganiserad mise-en-scène-analys där rummen och platserna – miljöerna som omger the fashioned body – sätts i centrum och ses som medagerande istället för bakgrunder i modefotografiska iscensättningar.

Kulturstudier

Anders Westerström - I mitt avhandlingsprojekt vill jag följa stadsutvecklingen på Masthuggskajen i Göteborg över tid; jag är intresserad av hur hållbarhetsbegreppet används i projektet och hur det påverkar de aktörer som deltar i processerna och förhandlingarna runt området.

Musikvetenskap

Jan Eriksson

Netta Huebscher - My research project is a history and criticism of the concept of modality in Swedish folk music. Other research interests are history of music theory, model based composition, historically informed performance, Irish folk music and French folk music.

Sara Jansson

Paul Peeters

Sök personal vid institutionen för kulturvetenskaper

 

Handledare

Handledaren guidar doktoranden genom forskarutbildningen, både vad gäller kurser men framför allt beträffande avhandlingen. För varje doktorand utses två handledare; en huvudhandledare och en biträdande handledare. Minst en av handledarna ska ha docentkompetens och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning. I praktiken betyder detta att alla lektorer vid institutionen kan bistå som handledare.