Göteborgs universitet

Utbildningsmiljö

Forskarutbildningen omfattar studier på 240hp varav en del omfattar obligatoriska samt valbara kurser. Som doktorand kan du också komma att erbjudas möjlighet att undervisa inom ämnet samt på något av våra program, eller att utföra administrativa arbetsuppgifter under forskarutbildningen.

Studiemiljön för forskarutbildningen vid institutionen formas av flera olika faktorer. En viktig utgångspunkt är institutionens forskningsprofiler och de forskningsprojekt som för närvarande bedrivs vid institutionen. Vidare präglas forskarutbildningsmiljön av handledarnas forskningsmässiga intresseområden och inriktningar samt av de olika typer av seminarieverksamhet som institutionen erbjuder. Till detta kommer också olika nationella och internationella nätverk, centrumbildningar och annan samverkan över ämnes- och institutionsgränser som institutionen och dess handledare på deltar i.

Institutionens aktiva doktorander

Etnologi

Caroline Reinhammar

Filmvetenskap

Sama Khosravi Ooryad - My project critically examines antifeminist, online hate cultures and their global manifestations beyond the oversimplified West/East or democratic/undemocratic divide. I also study the anti-fascist, digital feminist networks and strategies that counter hate both offline and online.

Ellie Power

Genusvetenskap

Arman Heljic - My Ph.D. project investigates how Romani feminist and queer art, cultural production and artistic practices challenge notions about Romani communities in Europe. I focus on art as a form of resistance and art as spaces for counter­narratives towards anti-ziganist and homo/lesbo/bi/transfobic representations that impact the lives of Romani LGBTQ individuals.

Zeynep Kuyumcu

Gadea Méndez Grueso

Konst- och bildvetenskap

Karin Silverin

Christina Tente - I research visual cultures of the COVID-19 pandemic through media photography, non-human photography, and photo-based memes produced between January 2020 and March 2021 in order to facilitate an understanding of how the first year of the pandemic has been visually narrated, encoded/decoded, and - ultimately- experienced as a primarily visual and, to a large extend, disembodied event.

Kulturstudier

Gleb Koran

Anders Westerström - I mitt avhandlingsprojekt vill jag följa stadsutvecklingen på Masthuggskajen i Göteborg över tid; jag är intresserad av hur hållbarhetsbegreppet används i projektet och hur det påverkar de aktörer som deltar i processerna och förhandlingarna runt området.

Musikvetenskap

Rastko Buljancevic

Sök personal vid institutionen för kulturvetenskaper

 

Handledare

Handledaren guidar doktoranden genom forskarutbildningen, både vad gäller kurser men framför allt beträffande avhandlingen. För varje doktorand utses två handledare; en huvudhandledare och en biträdande handledare. Minst en av handledarna ska ha docentkompetens och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning. I praktiken betyder detta att alla lektorer vid institutionen kan bistå som handledare.