Göteborgs universitet
Bild
Vart är du på väg? Vi hjälper dig med din studieplanering.
Foto: Stefan Jensen
Länkstig

Studievägledning vid Institutionen för kulturvetenskaper

Står du inför en valsituation, funderar du över ett dilemma eller känner du dig vilsen vad gäller studier och framtid? Är du student hos oss, funderar du på att bli det eller varit det och har frågor om något kring din studiesituation? Då kan du kontakta studievägledare via mail, telefon eller besök och boka in ett samtal eller ställa dina frågor direkt.

Till oss är du välkommen på samtal om funderingar runt din studie- och yrkessituation. Du kan komma till oss innan, under och efter studierna. Ingen fundering är för stor eller för liten och du behöver inte ha en färdigformulerad fråga eller veta exakt vad du vill prata om för att höra av dig. Vi kommer i samtalet att försöka bena ut hur din studie eller arbetssituation ser ut just nu, vem du är och vad du har för behov, hur de olika alternativen ser ut för dig och hur du bäst kan gå vidare med dina funderingar. 

Du är också varmt välkommen till oss med mer specifika frågor om kurser, program, ansökan, behörighet, antagning, studieplanering, tentor, examinationer, studieuppehåll/studieavbrott, särskilt pedagogiskt stöd vid funktionsvariation, examen eller annat studierelaterat.

Lise-Lotte Gustafsson
Rum F209, F-korridoren, Renströmsgatan 6, Göteborg
Tel 031-786 5321

studievagledning@kultur.gu.se

Camilla Alvhage, Studievägledare för ämnet genusvetenskap
Rum F221, F-korridoren, Renströmsgatan 6, Göteborg
Tel 031-786 4580

studievagledning.genus@kultur.gu.se

Om studie- och yrkesvägledning

Som vägledare är vårt uppdrag att hjälpa människor att hantera sin verklighet och hitta fungerande vägar, i relation till studier och yrkesliv. Ofta i situationer där människor funderar på, vill eller behöver göra olika val eller hitta en riktning. Detta gör vi på flera olika sätt, men vårt huvudverktyg är att vi är utbildade i att hålla professionella samtal, både individuellt och i grupp. Samtal med vägledare syftar till att stärka individen eller gruppen, att konkretisera och sortera människors tankar, att identifiera behov, att hitta och utforska alternativ, att väga olika möjligheter, att fatta beslut samt att skapa struktur och planer.

Som vägledare vid Göteborgs universitet arbetar vi för studenternas sak och intresse. Vi förhåller oss till de regler och bestämmelser som finns, men inom ramen för dessa driver vi studenternas ärenden och frågor. Vägledare står på så sätt på neutral och opartisk mark i relation till universitetet. Alla samtal utgår från studenten och omfattas av tystnadsplikt.

Riktlinjer och policy för studie- och yrkesvägledning

Sveriges Vägledarförening är en intresseförening som verkar för att stärka och utveckla studie-, yrkes- och karriärvägledning. Föreningen har tagit fram etiska riktlinjer för mötet mellan vägledare och den som söker vägledning.

Vi arbetar efter Göteborgs universitets policy för studie- och karriärvägledning.