Länkstig

Ingrid Ryberg

Universitetslektor

Avdelningen för
estetik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E218
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ingrid Ryberg

Jag är docent i filmvetenskap och regissör. Min forskning är inriktad på frågor om genus, sexualitet, mindre filmkulturer, film som offentlighet, åskådarskap och kulturellt minne i en företrädelsevis skandinavisk och europeisk kontext. I mina projekt kombinerar jag ofta arkivforskning med etnografiska och konstnärliga metoder.