Bild
Länkstig

Vidareutbildning öppnar upp för nya dialoger på arbetsplatsen

Publicerad

Nyligen avslutades uppdragsutbildningen "Kultur och demokrati: förutsättningar och utmaningar" som gavs till 14 anställda inom bibliotek och kommunal kulturverksamhet från region Värmland. Utbildningen avsåg att ge deltagarna möjlighet att arbeta med frågor de möter i sin egen verksamhet.
– Jag fick nya intryck, och fick ta del av idéer och tankar jag inte visste att jag saknade, säger Sara Urger, en av deltagarna på den skräddarsydda utbildningen.

Bild
Sara Urger
Sara Urger

Utbildningen har utformats i en kritisk kunskapstradition som i akademiska sammanhang benämns kulturstudier, ett tvärvetenskapligt fält som kombinerar humaniora med samhällsvetenskap och där övergripande fokus är relationen mellan kultur och samhälle. Kulturstudier är också en ämnestradition som värnar om att samarbeta med andra kunskaps- och utbildningsinstitutioner.

I kursen undersökte deltagarna bland annat normer i fråga om hur samhället organiseras och makt fördelas. Genom att tillämpa teoretiska och praktikrelaterade perspektiv på frågor rörande kultur och demokrati kunde deltagarna utveckla redskap för att undersöka frågan, ”Vad innebär det demokratiska uppdraget i min yrkespraktik?”.

– Vi ville ge deltagarna ett sammanhang och en struktur för att kunna föra fortgående diskussioner sinsemellan, säger Åsa Andersson, kursledare för uppdragsutbildningen samt undervisande och forskande lektor vid institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs universitet. Hon är också programkoordinator för masterprogrammet Kultur och demokrati. 

En av deltagarna på kursen var Sara Urger. Sedan tio år tillbaka jobbar hon på biblioteket i Filipstad med all verksamhet som vänder sig till vuxna, som till exempel författarbesök, bokcirklar, tillgängliga medier och inköp av litteratur.

– När man jobbar på en liten ort med ganska få kollegor, som jag gör, så är det otroligt värdefullt att få lyfta blicken lite och diskutera med andra. Jag kan jämföra det lite med känslan jag får av att besöka bokmässan i Göteborg – jag får nya intryck och får ta del av idéer och tankar jag inte visste att jag saknade, säger Sara.

Sara uppskattade att få ha ett fritt utbyte av idéer och tankar både med kollegor och med lärarna, och tyckte att det blev en väldigt tillåtande miljö under kursens gång.

Matchade kursen dina förväntningar?
– Ja, det skulle jag säga. Jag hoppades att kursen skulle ge mig möjlighet att bryta ner och diskutera den stora frågan demokrati. Det tyckte jag att vi fick göra, på flera olika sätt.

Hur kommer ni dra nytta av kursen i framtiden?
– Jag hoppas kunna föra dialogen vidare med mina kollegor på min egen arbetsplats. Det behöver inte vara stort och läskigt att prata om demokrati, men vi måste försöka. Det är en mycket viktig fråga för oss på biblioteken runt om i landet.

Finns det något du vill säga till andra personer som funderar på att delta på en uppdragsutbildning?
– Se det som att du får möjlighet att utveckla tankar om ditt yrke som du kanske inte hinner i vardagen. Se till att få klartecken från din chef att avsätta arbetstid till kursen, det kan vara svårt att klämma in utbildningen i ett redan fullt schema. Tveka inte trots att det kanske var längesedan du studerade, du har garanterat lärt dig saker under ditt yrkesliv som du har användning för i studierna.

Av: Caroline Tengroth

Om uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en utbildning som ordnas mot avgift och innebär kompetensutveckling och vidareutbildningar till organisationer, myndigheter och företag. Den ska knyta an till den utbildning som universitetet har examensrätt för. Det kan vara endagsutbildningar, enstaka föreläsningsserier eller längre traditionella och poänggivande universitetskurser.