Göteborgs universitet

Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

Postadress
Göteborgs universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Box 200
405 30 GÖTEBORG
Besöksadress
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5, 412 56 Göteborg

Prefekt
Mats Björkin
Tel: 031-786 5333
mats.bjorkin@gu.se

Proprefekt
Astrid von Rosen
Tel: 031-786 2784
astrid.von.rosen@arthist.gu.se

Viceprefekt för forskning
Catharina Thörn
catharina.thorn@kultvet.gu.se

Viceprefekt för forskarutbildning
Catharina Thörn
catharina.thorn@kultvet.gu.se

Viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå
Alexandra Fried
031-786 19 74
alexandra.fried@gu.se

Chef avdelningen för estetik
Anna Backman Rogers
anna.backman.rogers@gu.se

Chef avdelningen för genusvetenskap
Lena Martinsson
lena.martinsson@gu.se
031-786 5910

Chef avdelningen för kultur
Åsa Bergman
asa.bergman@gu.se
031-786 5218

Chef avdelningen för verksamhetsstöd
Lena Kolvik
lena.kolvik@gu.se
031-786 6575

Administrativ chef
Lena Kolvik
lena.kolvik@gu.se
031-786 6575
0766-186575

Ekonomiadministration
Marie Louise Hagelberg
marie-louise.hagelberg@gu.se
031-786 4136
0766-184136

Personaladministration
Gunilla Zachau
gunilla.zachau@gu.se
031-786 6160
0766-186160

Studentexpedition
Gila Javanbakht & Caroline Tengroth
studentexp@kultvet.gu.se

Studievägledning
Camilla Alvhage
studievagledning.genus@kultur.gu.se
031-785 4580

Lise-Lotte Gustafsson
lise-lotte.gustafsson@gu.se
031-786 5321
0766-185321

Utbildningsadministration
Gila Javanbakht
gila.javanbakht@gu.se
031-786 2788
0766-182788

Caroline Tengroth
caroline.tengroth@gu.se
031-786 1971
0766-181971

Webbredaktör
Caroline Tengroth
caroline.tengroth@gu.se
031-786 1971
0766-181971

Programkoordinatorer

H2KOD, Kultur och demokrati masterprogram
Åsa Andersson

H2GPR, Genuspraktiker masterprogram
Jeanette Sundhall

H1KLT, Kultur kandidatprogram
Catarina Bengtsson

H1MEK, Medier, estetik och kulturellt entreprenörsskap, kandidatprogram
Katrin Lundgren

Ämneskoordinatorer

Genusvetenskap - grundnivå
Jeanette Sundhall / Elin Lundsten

Genusvetenskap - avancerad nivå
Jeanette Sundhall

Konst- och bildvetenskap
Alexandra Herlitz

Musikvetenskap
Netta Hibsher

Filmvetenskap
Valeria Villegas Lindvall

Kulturanalys
Catarina Bengtsson

Etnologi/Barn- och ungdomskultur
Åsa Andersson