Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Göteborgs universitet
Institutionen för kulturvetenskaper
Box 200
405 30 GÖTEBORG
Besöksadress
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 5, 412 56 Göteborg

Prefekt
Lena Martinsson
031-786 5910
lena.martinsson@gu.se

Proprefekt
Catharina Thörn
031-786 6175
catharina.thorn@kultvet.gu.se

Viceprefekt för forskning
Elias Mellander
elias.mellander@gu.se

Viceprefekt för forskarutbildning
Catharina Thörn
catharina.thorn@kultvet.gu.se

Viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå
Ingrid Ryberg
ingrid.ryberg@gu.se

Chef avdelningen för estetik
Alexandra Fried
031-786 1974
alexandra.fried@gu.se

Chef avdelningen för genusvetenskap
Åsa Bergman
031-786 5218
asa.bergman@gu.se

Chef avdelningen för kultur
Åsa Bergman
031-786 5218
asa.bergman@gu.se

Chef avdelningen för verksamhetsstöd
Martin Jacobsson
martin.jacobsson@gu.se
 

Administrativ chef
Martin Jacobsson
martin.jacobsson@gu.se

Ekonomiadministration
Marie Louise Hagelberg
marie-louise.hagelberg@gu.se
031-786 4136
0766-184136

Personaladministration
Gunilla Zachau
gunilla.zachau@gu.se
031-786 6160
0766-186160

Studievägledning
Camilla Alvhage
studievagledning.genus@kultur.gu.se
031-785 4580

Lise-Lotte Gustafsson
lise-lotte.gustafsson@gu.se
031-786 5321
0766-185321

Utbildningsadministration
studentexp@kultvet.gu.se

Utbildningsadministratör
Gila Javanbakht
gila.javanbakht@gu.se
031-786 2788
0766-182788

Kommunikatör
Erik Pedersen
erik.pedersen@gu.se

Programkoordinatorer

H2KOD, Kultur och demokrati masterprogram
Åsa Andersson
asa.andersson@gu.se

H2GPR, Genuspraktiker masterprogram
Jeanette Sundhall
jeanette.sundhall@wmst.gu.se

H1KLT, Kultur kandidatprogram
Catarina Bengtsson
catarina.bengtsson@kultvet.gu.se

H1MEK, Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, kandidatprogram
Valeria Villegas Lindvall
valeria.villegas.lindvall@gu.se

Ämneskoordinatorer

Genusvetenskap
Jeanette Sundhall
jeanette.sundhall@wmst.gu.se

Konst- och bildvetenskap
Karin Wagner
karin.wagner@gu.se

Musikvetenskap
Marita Rhedin
marita.rhedin@musikvet.gu.se

Filmvetenskap
Karolina Westling

karolina.westling@kultvet.gu.se

Kulturanalys
Catarina Bengtsson
catarina.bengtsson@kultvet.gu.se

Etnologi/Barn- och ungdomskultur
Åsa Andersson
asa.andersson@gu.se