Göteborgs universitet
Bild
Humanisten exteriör
Foto: Gunnar Jönsson

Om oss

Mitt i centrala Göteborg, vid Götaplatsen och ett stenkast från Näckrosdammen ligger Humanisten där alla institutioner vid fakulteten finns samlade. Vår institution finns på plan 2. Expeditionen samt studievägledare finner du i korridor F.

Vid institutionen bedriver vi undervisning och forskning om kultur ur många olika perspektiv. Vi samverkar också med det omgivande samhället inom olika projekt. Institutionen har funnits i sin nuvarande form sedan 2009 genom en sammanslagning av det som tidigare var institutionen för kultur, estetik och medier, institutionen för genusvetenskap, etnologiska institutionen och institutionen för konst- och bildvetenskap.

Institutionen i siffror

Vi är ca 55 anställda, omsätter ca 60 mkr (varav ca 12 mkr externfinansierat) per år och har ett årligt undervisningsuppdrag på drygt 480 helårsstudieplatser (hst) från humanistiska och fakulteten ca 35 hst inom lärarutbildningen (framför allt inom förskollärar- och fritidspedagogprogrammen).

Anställda:

8 professorer (4 kvinnor och 4 män)
10 docenter (6 kvinnor och 4 män)
13 lektorer (samtliga kvinnor)
4 adjunkter (3 kvinnor och 1 man)
1 postdoc (kvinna)
2 forskare (1 kvinna och 1 man)
8 doktorander (5 kvinnor och 3 män)
8 administratörer (7 kvinnor och 1 man)