Göteborgs universitet

Publikationer

Institutionens forskare publicerar som regel sina forskningsrön i böcker och avhandlingar eller i facktidskrifter. Samtliga sådana publikationer redovisas i institutionens bibliografi i GUP.

GUP - Göteborgs Universitets Publikationer - är en databas som innehåller referenser till material som publicerats av personer anställda vid eller anknutna till institutionen.

Bibliografi för institutionen för kulturvetenskaper fr.o.m. 2009

Observera att bibliografin uppdateras kontinuerligt och att förteckningen för innevarande år därför kan vara ofullständig.

Publicerat före 2009

Institutionen för kulturvetenskaper är resultatet av en sammanslagning av flera institutioner, dock är det inte alla institutioner som har publikationer utgivna i GUP. Nedan finner du en lista med direktlänkar till de institutioner med publiceringar i GUP före sammanslagningen 2009.

Publikationer i fulltext

GUPEA är ett universitetsgemensamt system för e-publicering av t ex doktorsavhandlingar, skriftserier och forskningspublikationer. En databas för elektronisk publicering i fulltext av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer utgivna av författare verksamma vid Göteborgs universitet.

Doktorsavhandlingar

Kandidatuppsatser

Magisteruppsatser

Masteruppsatser

Hitta forskare

Många forskare lägger ut sina publikationslistor på sina respektive personsidor.