Länkstig

John Dohlsten

Universitetsadjunkt

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
C2 40
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om John Dohlsten

John Dohlsten är samverkansdoktorand inom idrottsvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap(IKI). Avhandlingsarbetet finansieras av Göteborgs friidrottsförbund och startade augusti 2015. John är en tidigare sport coachingstudent på IKI och har en magisterexamen inom idrottsvetenskap. John har sedan tidigare publicerat forskning inom ramen för barn- och ungdomsidrott i vetenskaplig tidskrift och i rapportform för Riksidrottsförbundet.

Avhandlingsarbetet handlar om hur elitfriidrottstränare utvecklar en mer hållbar elitidrott för sina elitidrottare. Målet med avhandlingsarbetet är att tillsammans med elittränare utveckla, implementera och utvärdera deras utvecklingsarbete med att nå en mer hållbar elitidrott inom Göteborgs elitfriidrott. Utvecklingsarbetet innebär att ta tillvara på den kompetens som finns bland elittränarna, samtidigt som deras verksamhet utmanas genom kritiskt reflekterande i relation till teori och forskning i samverkan med forskare.

Hållbarhet som begrepp har inte en fast definition utan behöver sättas i relation till ett sammanhang. Inom en idrottslig kontext är det mindre påtagligt vad hållbarhet betyder men begreppet används i detta sammanhang för att kunna sätta elitidrotten i relation till dess förutsättningar, krav, kultur, normer och värderingar. Begreppet hållbar elitidrott kan dock upplevas som motsägelsefullt då elitidrott både handlar om att prestera och träna på gränsen till ohälsosamt, samtidigt som en välfungerande fysisk och psykisk hälsa är avgörande för elitaktivas utveckling. Elittränare kan ha en stor betydelse för en hållbar elitidrott eftersom de påverkar elitidrottares utveckling och prestationer, hälsa och välbefinnande i och ibland även utanför idrotten.

John är aktiv i SCoPE och Aktionsforskningskollegiet.