Länkstig

Karin Grahn

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen C Insikten C1 35
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Karin Grahn

Forskningsintressen Forskningen behandlar genusfrågor inom idrotten, framförallt frågor kring hur genus konstrueras inom föreningsidrotten. Barn, ungdomar och dess tränare står i fokus.

Undervisningsintressen Undervisar främst inom Sports Coachingprogrammet, men även inom Hälsopromotionsprogrammet och i lärarutbildningen. Framförallt berör undervisningen idrotten ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, så som frågor kring föreningsidrotten och dess ledarskap, barn- och ungdomsidrott samt genusperspektiv. Medverkar även i kurser kring vetenskapsteori och metod och som handledare i uppsatser och examensarbeten.

Nyckelord Idrott, genus, föreningsidrott, barn- och ungdomsidrott, tränarutbildningar, instruktörsutbildningar, läromedel, ledarskap, diskurs

Pågående forskningsprojekt