Länkstig

Karin Grahn

Universitetslektor

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen C Insikten C1 35
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Karin Grahn

Forskningsintressen Forskningen behandlar genusfrågor inom idrotten, framförallt frågor kring hur genus konstrueras inom föreningsidrotten. Barn, ungdomar och dess tränare står i fokus.

Undervisningsintressen Undervisar främst inom Sports Coachingprogrammet, men även inom Hälsopromotionsprogrammet och i lärarutbildningen. Framförallt berör undervisningen idrotten ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, så som frågor kring föreningsidrotten och dess ledarskap, barn- och ungdomsidrott samt genusperspektiv. Medverkar även i kurser kring vetenskapsteori och metod och som handledare i uppsatser och examensarbeten.

Nyckelord Idrott, genus, föreningsidrott, barn- och ungdomsidrott, tränarutbildningar, instruktörsutbildningar, läromedel, ledarskap, diskurs

Pågående forskningsprojekt