Länkstig

Annica Strandh Johansson

Universitetsadjunkt

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen C Insikten C2 10
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg