Länkstig

Helene Bergentoft

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Helene Bergentoft

Heléne Bergentoft är anställd som adjungerande universitetslektor på 40 % vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet. Heléne är utbildad och legitimerad lärare i ämnet idrott och hälsa och arbetar även som gymnasielärare bland annat i idrott och hälsa. I maj 2019 disputerade Heléne i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Helénes forskningsintresse handlar om relationen mellan undervisning och lärande i skolämnet idrott och hälsa. Avhandlingens titel är "Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv".