Göteborgs universitet
Bild
en manlig forskare sitter vid sitt skrivbord och läser
Foto: Robin Lundin
Länkstig

Forskning för en hållbar värld

Vill du bidra till en hållbar värld? Det kan du göra genom att uppmuntra och stödja vår oberoende och nyfikenhetsdrivna forskning.

Världen står inför dramatiska utmaningar. Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, ökade ojämlikheter inom och mellan länder, urholkning av strukturerna för internationellt samarbete och de politiska och finansiella systemens sårbarhet är bara några exempel. För att möta dessa komplexa samhällsutmaningar behövs oberoende forskning av hög kvalitet med både disciplinärt djup och tvärvetenskapliga samarbeten.

Inom sina ämnesområden är Handelshögskolan i internationell framkant ifråga om att adressera samhällets hållbarhetsutmaningar. Hållbarhetsperspektiv ingår i alla våra programutbildningar och vi bedriver forskning som relaterar till alla de globala målen i Agenda 2030. Inom flera av målen har vi forskning av särskild tyngd, t ex Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt, Mål 11: Hållbara städer och samhällen och Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om hur vår forskning bidrar till en hållbar utveckling.

Ditt stöd gör det möjligt för oss att utveckla nya forskningsprojekt.

 

Om du har frågor

Välkommen att kontakta Handelshögskolan via donation@handels.gu.se