Göteborgs universitet

Möt Ramsin Yakob

Ramsin Yakob undervisar i strategi och företagsledning. Han vill gärna ha en dialog med studenterna och de får gärna tycka annorlunda för då blir det mer spännande diskussioner.

Vad undervisar du i?
Jag undervisar i strategi och företagsledning, och att leda och utveckla människor i en internationell, multikulturell kontext. De ämnen jag undervisar i har ofta en internationell dimension.

Vad utmärker dina föreläsningar?
Mina föreläsningar utmärks av att jag ställer många frågor till publiken, för att få till en dialog med studenter. Man får gärna tycka annorlunda än mig. Men låt oss ha en diskussion kring det!

Hur vill du vara som lärare?
Jag vill vara en facilitator för kunskapsgenerering och erfarenhetsutbyte. Det är lätt att se sig själv som en kunskapsbehållare när man undervisar. Men många studenter har intressanta insikter och erfarenheter som jag vill att de delar med sig av till mig och sina studiekamrater.

Vilket är ditt forskningsområde?
De senaste åren har min forskning handlat om skapandet av företagsspecifika resurser (asset creation) och kompetensutveckling i internationella kontexter. Jag har nyligen påbörjat ett projekt som undersöker framväxten av begynnande branscher, mer specifikt EdTEch branschen.

Varför blev du intresserad av just det forskningsområdet?
Jag har alltid haft ett brett forskningsintresse och gjort olika saker. Men mitt senaste intresse kring EdTech branschen är baserat på möjligheten att undersöka en bransch som i månt och mycket är i sin linda. Hur utvecklas branschen och varför utvecklas den på ett specifikt sätt?

Hur kommer det sig att du valde företagsekonomi?
För att det är ett ämne som tillåter personlig utveckling i många olika riktningar. Det ger en god grund för att ta sig an nya områden och utmaningar.

När är ditt jobb som lärare roligast?
När man möter entusiastiska och engagerade  studenter, när man lyckas väcka ett vilande intresse hos studenter, och när studenter ställer frågor!

Ramsin Yakob