Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Vår forskning

På Institutionen för fysik pågår forskning på en rad områden i fysikämnets absoluta framkant. Här studeras nanomagneter, extremt starka lasrar, AI för aktiv materia, hästar i rymden och mycket mer. Forskningens fokus är kring energi, kraft och materia för en hållbar värld.

Energi, kraft och materia för en hållbar värld

Från atom- och molekylfysik, nanomaterial och biofysik till komplexa system och den kondenserade materiens fysik. Forskningen på Institutionen för fysik täcker ett brett spektrum av områden. Med en grund i fysiken tar forskarna itu med flera av de stora utmaningar som vår värld står inför idag när det gäller hållbar energi, med banbrytande forskning och nära samarbeten.

Här har vi delat upp vår forskning utifrån frågor kring hållbar energi och materia, med var och en av frågorna i sin tur indelade i underområden med våra forskargrupper. Övrig forskning samlas under Andra forskningsaktiviteter.

Foto: Julia Sjöberg

Hur tar vi tillvara energi?

Svaret är de fundamentala och tillämpade studierna av ljus-materia-interaktion, inklusive insamling av ljus (light harvesting) och skräddarsydda material med användning av, bland andra designmetoder, i stor utsträckning artificiell intelligens (AI).

Hur mycket energi behöver vi?

De delar vi tillhandahåller är i studier om energibalansen i system, från atomer och joner till komplexa system som består av nanomaterial och biomolekylär materia till större klimat och ekosystem.

Hur använder vi energi smart?

Vi tar fram energieffektiv elektronik för nästa generation, spinntronik och nanofotonik, inklusive hårdvara och mjukvara för (kvant)maskininlärning och kvantberäkning, för de system som inom den närmaste framtiden kommer att bli mer inbyggda, sofistikerade, mångsidiga, djupgående och autonoma.