Bild
Low Density Matter group working in the lab
Foto: Julia Sjöberg
Länkstig

Lågdensitetsmateriens fysik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Raimund Feifel

Kort beskrivning

Forskningsgruppen inom lågdensitetsmateriens fysik med inriktning på struktur och dynamik, som leds av Raimund Feifel, är aktiv inom flera områden av fotonvetenskap. Gruppen använder några av världens främsta flerpartikel-koinsidenstekniker inom atom och molekylfysik som ständig vidareutvecklas. För närvarande arbetar gruppen med uppbyggnaden av Göteborgs första attosekundsforskningsanläggning Attohallen som baseras på ett OPCPA femtosekundslasersystem av den allra senaste typen.