Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Soft Matter Lab

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Giovanni Volpe

Finansiär
Göteborgs Universitet, ERC, Marie Curie Actions, Vetenskapsrådet, SSF – Swedish Foundation for Strategic Research

Kort beskrivning

Forskningen är främst fokuserad på statistisk fysik, mjukt materia, optisk manipulation och stokastiska fenomen. Gruppen intresserar sig för både experimentella och teoretiska aspekter. Forskargruppen har också varit aktiv inom plasmonik, Raman-spektroskopi, biofoton, cylindrisk vektorstråle och fiberoptik.

De fyra huvudsakliga forskningslinjerna som utforskas av Soft matter lab är aktiv materia, icke-jämviktsfysik, optisk manipulation och brain connectivity.

Medlemmar

Giovanni Volpe
Daniel Midtvedt
Agnese Callegari
Alessandro Magazzù
Saga Helgadottir
Aykut Argun
Falko Schmidt
Laura Pérez Garcia
Harschith Bachimanchi
Laura Natali
Emiliano Gomez
Martin Selin
Benjamin Midtvedt
Hillevi Wachtmeister
Thomas Suphona