Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Gasfasspektroskopi av biomolekyler, molekylaggregat och kluster

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Vitali Zhaunerchyk

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Forskargruppen fokuserar på strukturella studier av relativt stora gasfasmolekyler och deras aggregat, i synnerhet biomolekyler, samt undersöker hur interna energier sprids i dessa system. En arsenalen av experimentella verktyg används, däribland lokala, nationella och internationella anläggningar; till exempel lagringsringar, mjuka röntgenstrålar, UV-ljus och mid/far-infraröda ljuskällor såsom fria elektronlasrar, synkrotroner och lasrar.

Förutom experimentella mätningar utför gruppen kvantkemiska beräkningar med DFT- och ab initio-metoder för att tolka experimentellt uppmätta spektra. Gruppen samarbetar med många forskare på lokal, nationell och internationell nivå.