Bild
Plasmafysik illustration
Foto: Arkady Gonoskov
Länkstig

Plasmafysik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Mattias Marklund, Arkady Gonoskov, Tom Blackburn

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Högintensiva lasrar, acceleration av elektroner och joner, elektron-positronparbildning, samt sönderfall av själva vakuumet - i plasmafysikgruppen har vi ett stort intresse för alla dessa ämnen. Vi använder teori och datorsimuleringar för att undersöka dynamiken i plasman som hittas i de mest extrema miljöerna i universum. Det huvudsakliga målet med vår forskning är att finna strategier för att i experiment kunna identifiera sådan dynamik, samt ta reda på hur man utnyttjar plasman för att skapa partikel- och strålningskällor med önskade egenskaper.

För inofmration om Plamsafysiks forskningsprojekt och mjukvaror, gå till den engelska versionen av sidan.