Bild
Plasmafysik illustration
Foto: Arkady Gonoskov
Länkstig

Plasmafysik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Mattias Marklund, Arkady Gonoskov, Tom Blackburn

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Högintensiva lasrar, acceleration av elektroner och joner, elektron-positronparbildning, samt sönderfall av själva vakuumet - i plasmafysikgruppen har vi ett stort intresse för alla dessa ämnen. Vi använder teori och datorsimuleringar för att undersöka dynamiken i plasman som hittas i de mest extrema miljöerna i universum. Det huvudsakliga målet med vår forskning är att finna strategier för att i experiment kunna identifiera sådan dynamik, samt ta reda på hur man utnyttjar plasman för att skapa partikel- och strålningskällor med önskade egenskaper.

Mattias Marklund, professor

Tom Blackburn, biträdande universitetslektor / associate senior lecturer

Arkady Gonoskov, biträdande universitetslektor / associate senior lecturer

Shikha Bhadoria, forskare / researcher

Joel Magnusson, postdoktor / postdoc

Frida Brogren, doktorand / PhD student

Christoffer Olofsson, doktorand / PhD student

Mathias Samuelsson, doktorand / PhD student

Sverige

Dag Hanstorp (Göteborgs universitet)

László Veisz (Umeå universitet)

Storbritannien

Anton Ilderton (University of Edinburgh)

Ben King and Tom Heinzl (University of Plymouth)

Stuart Mangles (Imperial College London)

Peter Norreys (University of Oxford)

Chris Ridgers, Chris Murphy and Kate Lancaster (University of York)

USA

Alexey Arefiev (University of California, San Diego)

Stepan Bulanov (Lawrence Berkeley National Laboratory)

Internationellt

LUXE collaboration (https://luxe.desy.de/)