Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Laserspektroskopi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Dag Hanstorp

Kort beskrivning

Laserspektroskopigruppens forskning sker inom fyra olika forskningsområden, där användningen av lasrar är den gemensamma nämnaren. Medlemmarna av gruppen driver både laserlaboratoriet GPF, (Göteborg Photon Factory) och jonacceleratorn GUNILLA (Göteborg University Negative Ion Laser Laboratory). Förutom verksamheten vid laboratoriet i Göteborg deltar gruppen i experiment vid flera nationella och internationella forskningsanläggningar, till exempel forskningsanläggningen DESIREE vid Stockholms universitet och vid CERN i Schweiz.