Bild
Dual chamber UHV sputtering system
Foto: Julia Sjöberg
Länkstig

Spinntronik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Johan Åkerman

Kort beskrivning

Gruppen "Applied Spinntronics" arbetar med spinntronik, nano och Thin Film Magnetism, magnetiska tunnelövergångar och MRAM och Magnetoplasmonics, med särskild inriktning på så kallade Spin Torque oscillatorer (korttidsobservatörer) för mikrovågsapplikationer i GHz, med flera samarbeten med svenska, europeiska och amerikanska industrilaboratorier.