Bild
Länkstig

Mechanics and Physics of Materials

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Mohsen Mirkhalaf

Kort beskrivning

Denna grupp är främst inriktad på mekanik och fysik för mikrostrukturellt heterogena material. Mikromekaniska och kopplade flerskaliga modeller utvecklas för att förutsäga komplexa beteenden hos flerfasmaterial, med tonvikt på (bio-)kompositer. För att öka förutsägbarheten och förbättra modellernas beräkningseffektivitet används maskininlärningstekniker, särskilt artificiella neurala nätverk. Som en ytterligare forskningsverksamhet arbetar denna grupp också, i samarbete med andra forskargrupper, med biomekaniska problem. Fysikbaserade modeller används tillsammans med maskininlärningstekniker för att utveckla beräkningsmässigt förbättrade biomekaniska modeller.