Bild
Statistical Physics
Foto: Used with permission from Cambridge University Press.
Länkstig

Statistisk fysik och komplexa system

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Kristian Gustafsson, Bernhard Mehlig, Stellan Östlund

Kort beskrivning

Dynamiken i komplexa system kan systematiskt analyseras med stokastiska metoder, såsom diffusionsapproximationer. Detta kan ge förvånansvärt universella resultat: fenomen som observeras i komplexa system inom en rad olika discipliner, statistisk fysik, turbulens, biologisk fysik, kan förstås i termer av enkla och därmed generella mekanismer.