Göteborgs universitet
Bild
Foto: Malin Arensson
Länkstig

Fysik för skolan

Institutionen för fysik har ett omfattande samverkansprogram med regionens skolor och lärare - från förskolan till gymnasiet. Här erbjuds roliga och inspirerande besök i den interaktiva lärandemiljön FysikLek samt stjärnskådning inomhus i Planetariet. Institutionen deltar även under Besöksdagen och Fönster mot naturvetenskap varje år för att berätta om ämnet fysik. Dessutom erbjuds ett brett utbud fortbildningskurser för lärare.

Fortbildning för fysik- och tekniklärare

Institutionen för fysik erbjuder en bred uppsättning av fortbildningskurser för lärare. Kurserna uppdateras och byts ut kontinuerligt för att hålla jämna steg med forskningsläget och med efterfrågan på kompetensutveckling för lärare från skolvärlden.

Fler aktiviteter för grundskolan och gymnasiet

Naturvetenskapliga fakulteten, där Institutionen för fysik ingår, erbjuder flera aktiviteter för grundskolan och gymnasiet, där elever och lärare på kul och inspirerande sätt får möta alla de naturvetenskapliga ämnesområdena – däribland fysik. Göteborgs universitet bjuder också in till Besöksdagen varje vår inför sista ansökan.