Göteborgs universitet
Bild
Foto: Malin Arensson
Länkstig

Fysik för skolan

Institutionen för fysik har ett omfattande samverkansprogram med regionens skolor och lärare - från förskolan till gymnasiet. Här erbjuds roliga och inspirerande besök i den interaktiva lärandemiljön FysikLek samt stjärnskådning inomhus i Planetariet. Institutionen deltar även under Besöksdagen och Fönster mot naturvetenskap varje år för att berätta om ämnet fysik. Dessutom erbjuds ett brett utbud fortbildningskurser för lärare.

Upptäckarklubben, levande frågelåda och prao

Naturvetenskapliga fakulteten, där Institutionen för fysik ingår, erbjuder flera aktiviteter för grundskolan, där elever och lärare på kul och inspirerande sätt får möta alla de naturvetenskapliga ämnesområdena – däribland fysik.

Fönster mot naturvetenskap

Under en hel vecka tar Naturvetenskapliga fakulteten emot gymnasieklasser som får göra laborationer, träffa studenter och lyssna på föreläsningar. Representanter från Institutionen för fysik deltar och presenterar ämnet samt våra kandidatprogram och kursutbud

Fortbildning för fysik- och tekniklärare

Institutionen för fysik erbjuder en bred uppsättning av fortbildningskurser för lärare. Kurserna uppdateras och byts ut kontinuerligt för att hålla jämna steg med forskningsläget och med efterfrågan på kompetensutveckling för lärare från skolvärlden.