Göteborgs universitet
Bild
Foto: Julia Sjöberg
Länkstig

Vår forskarutbildning

Har du ett genuint intresse för fysik? Vill du vara med och bedriva forskning på hög nivå? Vår forskarutbildning ger dig djupare kunskaper inom ditt ämnesområde, i kombination med analytiska verktyg som hjälper dig att formulera problem, analysera och kritiskt bedöma resultaten.

Institutionen för fysik bedriver forskarutbildning inom en rad ämnesområden, däribland astronomi och astrofysik, teoretisk fysik, atom- och molekylfysik, biologisk fysik/komplexa system, och kondenserade materiens fysik.

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har genomgått en grundläggande högskoleutbildning som motsvarar minst magisterexamen eller civilingenjörsexamen med en inriktning mot fysik. Student med likvärdig utländsk grundexamen skall dessutom ha avlagt godkänt språktest i engelska. Som riktmärke gäller minst 550 poäng på TOEFL-test.

Utbildningen bedrivs i nära samarbete med institutionen för fysik vid Chalmers, inom ramen för Fysikcentrum i Göteborg. Studierna omfattar 240 högskolepoäng (ECST), varav avhandlingsarbetet skall omfatta minst 120 poäng, och kursdelen minst 60 poäng.

Våra doktorandkurser

Institutionen för fysik har ett spännande utbud kurser riktade till doktorander. Kurserna erbjuds även till doktorander vid andra institutioner och lärosäten.

Pågående

Kommande

Planerade

  • TBD: “Designing custom-made electronics for the physics laboratory” (10HEC, L. Bengtson)

Forskarskolan CUL

CUL står för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning och är en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. CUL ska främja utveckling av forskning knuten till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet och verka för forskningsanknytning av den grundläggande lärarutbildningen.

Kontaktpersoner för CUL vid institutionen för fysik

Jonas Enger: jonas.enger@physics.gu.se
Dag Hanstorp: dag.hanstorp@physics.gu.se