Göteborgs universitet
Bild
Ansikten i ett zoom-samtal
Länkstig

Samarbetsprojekt

Många forskare vid Institutionen för fysik deltar i tvärvetenskapliga samarbeten där de hittar nya och spännande vägar för fysiken att bidra till ett brett spektra av vetenskapliga områden. På den här sidan hittar du information om flera sådana projekt initierade av eller associerade med forskare från institutionen.

Tillsvidare finner du en samling av våra samarbetsprojekt på sidan Collaborative projects