Länkstig

Quantum Computing and Quantum Machine Learning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Webbplats
WACQT
Projektägare
Mats Granath

Kort beskrivning

Gruppens huvudfokus är att använda djup maskininlärning på kvantfysikaliska problem. Ämnen som studeras är relaterade till kvantdatorer såsom kvantfelskorrektion och kvantbaserade optimeringsalgoritmer, men också studier av topologiska tillstånd i kondenserade materiens fysik. Arbetet på kvantdatorer är en del av Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT). Inom WACQT arbetar vi också på projekt som ligger nära den experimentella utvecklingen med målet att implementera kvantfelskorrektion på en liten kvantdator.