Bild
Hästforskning
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Equestrian Sports Science

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Maria Sundin

Kort beskrivning

Hästsport är en av Sveriges största idrotter. Tvärvetenskaplig forskning om hästsport och hästar startade år 2012 vid Göteborgs universitet, i samarbete med Chalmers Sport & Teknologi. Huvudsyftet för forskningen i Göteborg är att verka för hästens välfärd. Ett stort antal projekt pågår i samarbete med svenska och internationella partners.