Länkstig

Pierre Donatella

Studierektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B343b
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Pierre Donatella

Pierre Donatella är docent i offentlig förvaltning. Han är disputerad i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Pierre undervisar på kurser i externredovisning och deltar även i uppsatshandledning och uppsatsexamination. Han har publicerat flera rapporter och vetenskapliga artiklar om kommunal redovisning och revision, där fokus ofta varit på att beskriva och förklara variationer i redovisningspraxis. Han har även skrivit läroböcker om finansiell analys och kommunal redovisning.

Utöver undervisning och forskning har Pierre regelbundet arbetat med att på olika sätt samverka med det omgivande samhället. Han har bland annat utfört uppdrag åt Finansdepartementet, Riksrevisionen, Rådet för kommunal redovisning, Statskontoret, Sveriges Kommuner och Regioner samt statliga utredningar.

Nuvarande uppdrag:

  • Studierektor för forskarutbildningen på Förvaltningshögskolan
  • Ledamot i institutionsrådet på Förvaltningshögskolan
  • Ledamot i Skyrevs certifieringsnämnd (nämnd som certifierar kommunala revisorer)
  • Biträdande föreståndare på Kommunforskning i Västsverige

Publikationer (i urval):