Länkstig

Pierre Donatella

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B343b
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Pierre Donatella

Pierre Donatella är disputerad i företagsekonomi, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och är docent i offentlig förvaltning.

Pierre har undervisat i externredovisning på Förvaltningshögskolan sedan 2010, bland annat om kopplingen mellan kommunernas ekonomiska förvaltning och finansiell analys. Han har publicerat flera rapporter och vetenskapliga artiklar om kommunal redovisning och revision, där fokus ofta varit på att beskriva och förklara variationer i redovisningspraxis. Han har även skrivit läroböcker om finansiell analys och kommunal redovisning.

Utöver undervisning och forskning har Pierre regelbundet arbetat med att på olika sätt samverka med det omgivande samhället. Han har bland annat utfört uppdrag åt Finansdepartementet, Riksrevisionen, Rådet för kommunal redovisning, Statskontoret, Sveriges Kommuner och Regioner samt statliga utredningar.

Nuvarande uppdrag:

  • Ledamot i Skyrevs certifieringsnämnd (nämnd som certifierar kommunala revisorer)
  • Biträdande föreståndare på Kommunforskning i Västsverige
  • Ledamot i Förvaltningshögskolans institutionsråd

Publikationer (i urval):

  • Bisogno, M., & Donatella, P. (2022). Earnings management in public-sector organizations: A structured literature review. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(6), 1-25. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0035
  • Donatella, P. (2022). Further evidence on the relationship between audit industry specialisation and public sector audit quality. Financial Accountability & Management, 38(4), 512-529. https://doi.org/10.1111/faam.12278
  • Donatella, P., Haraldsson, M., & Tagesson, T. (2022). Reporting on COVID-19–or not? Annual report disclosure of the pandemic as a subsequent event. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(6), 117-136. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2021-0074
  • Donatella, P., Petersson, H., & Eriksson, O. (2022). Finansiell analys av kommuner och regioner. Studentlitteratur.
  • Stalebrink, O. J., & Donatella, P. (2021). Public pension governance and opportunistic accounting choice: A politico-economic approach. The American Review of Public Administration, 51(3), 227-245. https://doi.org/10.1177/02750740209543