Länkstig

Vicki Johansson

Professor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 17
41123 Göteborg
Rumsnummer
C328
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Prefekt

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Vicki Johansson

Bakgrund

 • Fil dr i statsvetenskap (1997)
 • Docent i offentlig förvaltning (2006)  

Vicki Johansson har, innan hon började arbeta vid universitetet, arbetat som teaterhandledare i en fri teatergrupp ”Lekteatern i Värmland” och som utredningssekreterare vid kommunkansliet i Halmstads kommun. Forskningsintresse Vicki Johanssons har i huvudsak bedrivit forskning inom ramen för fyra områden:

 1. lokal politik och förvaltning
 2. lokala könsmakts-ordningar och förändring
 3. tillsyn som politiskt styrmedel
 4. riskhantering och beslutsfattande  

Avslutade forskningsprojekt Vicki Johansson har varit projekt-ledare och/eller medarbetare i flera forskningsprojekt bland annat i:

 • ”Demokrati i förändring, 1993-1996 (HSFR)
 • ”Samhällets organisering av omsorg och män och kvinnor på lokala lönearbetsmarknader, 1998- 2000” (HSFR/VR)
 • ”The Efficiency of Inspections, 2004- 2005”(FAS)
 • ”Political Leaders in European Cities, 2004-2006”
 • ”Naturkatastrofer och lärande: kriser och kunskapsöverföring i kommuner, 2006-2009” (MSB)
 • ”Risk Decisions in Transportation, 2007-2010” (TRANSAM)  

Undervisning Vicki Johansson är ansvarig för och medverkar i undervisning på kandidat-, master- och forskarutbildningsprogrammet i offentlig förvaltning samt i institutionens uppdragsutbildning.

Hon är och har varit handledare för ett 10-tal doktorsavhandlingar och för uppdragsutbildningskurser i tillsyn.

På kandidat- och masterprogrammet medverkar hon som lärare kring olika teman relaterade till sina forskningsintressen, politiska styrmedel implementerings- och beslutsprocesser samt offentliga tjänstemannaformer.

Hon är också handledare och examinator för master- respektive kandidatuppsatser. Vicki Johansson har därutöver erfarenhet av undervisning på en mängd olika kurser och teman med fokus på tex, kvantitativa metoder, organisationsteori, välfärdsstaten, kön- och makt. Samverkan Vicki Johansson är initiativtagare och koordinator för det tvärvetenskapliga samverkans- och forskningsnätverket i offentlig organisation och styrning (Noos), mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor.

Vicki Johansson är ofta anlitad som föreläsare vid konferenser och seminarier anordnande av myndigheter på statlig och kommunal nivå.