Länkstig

Gustaf Kastberg Weichselberger

Professor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
A312
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Gustaf Kastberg Weichselberger

Forskningsintresse Det mer övergripande området jag intresserat mig för i min forskning är organisering och styrning av offentliga organisationer och mer specifikt ekonomistyrningens roll. Några områden som har stått i fokus för den forskning jag bedrivit har varit: implementering och effekter av ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodeller, granskningsaktiviteter, marknadsskapande aktiviteter inom offentlig sektor samt strategi. Mer empiriskt har det handlar om studier av:

  • Resursfördelningsmodeller
  • Kundval och valfrihetsmodeller
  • Processorientering och lean
  • Relationen mellan styrning och förtroende
  • Interorganisatoriskt samarbete