Bild
Interventions- och implementeringsforskargruppen
Foto: Shutterstock
Länkstig

Interventions- och implementeringsforskargruppen IIF

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen IIF arbetar med en rad frågor rörande intervention och implementering. Vi är en multidisciplinär forskargrupp med lång erfarenhet inom forskningsområdet, bestående av ett tiotal seniora och juniora forskare från olika lärosäten. Fokus för forskargruppen är interventioner och implementeringar i praktiken.

Vår forskning - ett samarbete

I vår forskning arbetar vi mot en ökad förståelse för hur förändringsarbete bedrivs och kan utvecklas. Hur påverkas de som är delaktiga i förändringsarbetet och vilka effekter har insatserna på individ-, grupp- och samhällsnivå?

Forskargruppen eftersträvar såväl ett kunskapsutbyte som ett nära samarbete med både vetenskapssamhället och praktiken. Nuvarande forskningsprojekt involverar samverkan såväl nationellt som internationellt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller diskutera ett eventuellt framtida samarbete!

Publikationer

Vetenskapliga publikationer av forskarna i IIF