Länkstig

Staffan Höjer

Professor emeritus

Institutionen för socialt arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Staffan Höjer

Kompetensområden/forskningsområde Staffan Höjer disputerade år 2000 på avhandlingen ”Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete och har sedan dess fortsatt med forskning kring kunskaps-, organisations- och professionsfrågor.

Bland annat har han genomfört följande forskningsprojekt:

◾2001-2003 Privatisering i professionaliseringens tjänst CEFOS (medsökande) ◾2003-2005 Professionsdriven privatisering FAS (medsökande) ◾2006-2007 Handledning inom individ o familjeomsorg och handikappomsorg– FoU i Väst (huvudsökande) ◾2006-2008 Köpt vård – villkor, aktörer och köpprocesser på den sociala barnavårdens marknad FAS (huvudsökande) ◾2011-2013 Lekmannastyre av professioner - en studie av lokal politisk styrning inom kommunernas sociala barnavård FAS (huvudsökande). 2013-2016 Akademisering som professionalisering. En studie av lärare, sjuksköterskor och socialarbetare som forskare. Riksbankens Jubileumsfond (medsökande) 2014-2018 Överbelastningens dilemma. En studie av överlevnadsstrategier inom svensk offentlig sektor. Forte (medsökande) 2017-2018 Improving Decisions through Empowerment and Advocacy (IDEA) European commission action grants. (medsökande) 2018-2021 Building bridges between Europe and China to strengthen the social work profession. EU Erasmus + (medsökande). 2019-2023 Making asylum. Life in a suspenderad state. Danmarks fria forskningsfond. (medsökande)

Uppdrag ◾2003 Delstudie åt Högskoleverkets utvärdering av forskningen i socialt arbete. ◾2003-2008 Styrelsemedlem i EUSW ´-European Platform for Worldwide Social Work ◾2005-2009 Korresponderande redaktör för Socialvetenskaplig tidskrift ◾2005- 2023 Medlem i redaktionen för European Journal of Social Work ◾2008- 2011 Internationell koordinator vid institutionen för socialt arbete ◾2011- 2015 Föreståndare för nationella forskarskolan i socialt arbete ◾2016 ledamot av avdelning för övrig forskning på Etikprövningsmyndigheten.

Undervisning Staffan Höjer har erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Han var bl.a. under många år kursansvarig för en kurs på det Internationella Masterprogrammet för ”Social Work and Human Rights”. Har varit huvud eller bihandledare för 12 doktorander, sju vid Göteborgs universitet fem vid Makerere University i Uganda.

Gästforskare 2004 Berkley, UCLA, University of Texas at Arlington, New York University, USA 2009 Social Policy Research Unit, The University of York, England.2012 University of Chicago, USA. 2014 Lisbon University College, Portugal.

Hedersdoktor vid University of Eastern Finland 2015.