Länkstig

Staffan Höjer

Om Staffan Höjer

Kompetensområden/forskningsområde Staffan Höjer disputerade år 2000 på avhandlingen ”Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete och har sedan dess fortsatt med forskning kring kunskaps-, organisations- och professionsfrågor.

Bland annat har han genomfört följande forskningsprojekt:

◾2001-2003 Privatisering i professionaliseringens tjänst CEFOS (medsökande) ◾2003-2005 Professionsdriven privatisering FAS (medsökande) ◾2006-2007 Handledning inom individ o familjeomsorg och handikappomsorg– FoU i Väst (huvudsökande) ◾2006-2008 Köpt vård – villkor, aktörer och köpprocesser på den sociala barnavårdens marknad FAS (huvudsökande) ◾2011-2013 Lekmannastyre av professioner - en studie av lokal politisk styrning inom kommunernas sociala barnavård FAS (huvudsökande). Uppdrag ◾2003 Delstudie åt Högskoleverkets utvärdering av forskningen i socialt arbete. ◾2003-2008 Styrelsemedlem i EUSW ´-European Platform for Worldwide Social Work ◾2005-2009 Korresponderande redaktör för Socialvetenskaplig tidskrift ◾2005- Medlem i redaktionen för European Journal of Social Work ◾2007- ”Deputy editor” för European Journal of Social Work ◾2008- 2011 Internationell koordinator vid institutionen för socialt arbete ◾2009- Medlem av bedömargruppen för Internationella programkontorets utlysningar för Linnaeus Palme ◾2011- Föreståndare för nationella forskarskolan i socialt arbete ◾2011- Ersättare i Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg Undervisning Staffan Höjer har erfarenhet av undervisning på alla nivåer. Han var bl.a. under många år kursansvarig för en kurs på det Internationella Masterprogrammet för ”Social Work and Human Rights” Är för närvarande handledare för en doktorand vid institutionen här i Göteborg. Är dessutom inblandad i ett Sida-projekt för s.k. ”Academic capacity building” vid Makerere University i Uganda, där Staffan Höjer handleder två doktorander i socialt arbete. Sammanlagt har han som bi och huvudhandledare handlett sex doktorander till disputation.

Gästforskare 2004 Berkley, UCLA, University of Texas at Arlington, New York University, USA 2009 Social Policy Research Unit, The University of York, England