Länkstig

Anna Ryan Bengtsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anna Ryan Bengtsson

Bakgrund universitetslektor och fil. doktor i Socialt arbete, master i offentlig förvaltning.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen kretsar kring välfärdsstatliga förändringar och offentlig organisering med fokus på hur olika professioner och yrkesgrupper förhåller sig till dessa. Min avhandling Politisering av omsorg kom 2021 och handlar om kollektivt motstånd bland socionomer, barnmorskor och sjuksköterskor. Jag är även intresserad av pedagogiska frågor inom socialt arbete där jag tillsammans med kollegor arbetar utifrån och med begreppet signaturpedagogik.

Undervisning

Undervisar både på grund- och avancerad nivå

SQ4131 Teorier & metoder i Socialt arbete (block om organisation)

SQ5171 Socialt arbete på samhällsnivå

SQ5174 Ledning & organisering i socialt arbete (Kursansvarig)

SQ5175 Socialpedagogik och social mobilisering

Handleder kandidat och masteruppsatser

Övrigt

Koordinator för institutionens referensgrupp för Idéburna organisationer (RIO)