Länkstig

Vägar till arbete för långtidsarbetslösa - en multicenter studie om arbetsmarknadsinsatser och dess effekter

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Finansiär
FORTE

Kort beskrivning

Varje år deltar tusentals människor i Sverige i arbetsmarknadsinsatser. Insatser för personer som är långtidsarbetslösa riktar sig bland annat till ungdomar, individer med funktionsnedsättningar, migranter och äldre utan högre utbildning. Det finns en mängd olika insatser som ges av olika verksamheter och som avser att stödja personer som saknar ett arbete.

Internationella studier som har undersökt arbetsmarknadsinsatser visar att resultaten av insatserna beror såväl på individer som på olika situationer och sammanhang. Studierna visar också att det finns insatser som är mer eller mindre verkningsfulla.

Det övergripande syftet med studien är att förstå hur olika insatser fungerar i praktiken, hur de implementeras och vad de får för konsekvenser för deltagarna.

Genomförande

Studien genomförs av forskarna Mikaela Starke och Katarina Hollertz som är verksamma vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Projektet är uppdelat i två faser. I den första fasen intervjuas företrädare för de olika verksamheterna och forskarna tar del av verksamhetsberättelser för att undersöker vilka långtidsarbetslösa som blir hänvisade till verksamheterna och varför, vad som sker när de kommer till verksamheten och vad som är målet med deltagandet. I den andra fasen fokuserar studien på de arbetslösa och en enkätstudie genomförs. Registerdata från Statistiska Centralbyrån (SCB) innefattas också i materialinsamlingen.

Publikationer

Pathways to Employment