Bild
Mönster med blå, gul, röd, vit, turkos färg
Foto: iStock
Länkstig

Socialtjänstforum 2022: Socialtjänst i förändring

Forskning
Samhälle & ekonomi

Välkommen till Socialtjänstforum 2022 - mötet mellan praktik och forskning! Årets tema "Socialtjänst i förändring" har tre spår: förebyggande arbete, digitalisering samt kunskapsstyrning. Var med och diskutera senaste forskningen och delta i dialog med praktiker och forskare! Det blir också panelsamtal, nätverkande och posterutställning med aktuella avhandlingsarbeten inom socialt arbete.

Konferens
Datum
18 aug 2022
19 aug 2022
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Sista anmälningsdag
27 juni 2022

Arrangör
FORTE, Göteborgs universitet, Göteborgsregionen, Föreningen Sveriges Socialchefer, Centralförbundet för socialt arbete
Anmälan är stängd.

Program

DAG 1 - 18 AUGUSTI
TEMA: FÖREBYGGANDE ARBETE

09:30-10:00 Kaffe och registrering

10:00-10:30 Inledningstal

10:30 Välkommen!
Praktisk information om konferensens upplägg.

10:45-11:45 Övergripande förändringar i praktiken och forskning

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Att komma rätt i rätt tid – förutsättningar och utmaningar i det förebyggande arbetet
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

13:45-14:30 Kraft att arbeta uppströms - ett förebyggande
perspektiv i praktiken
Jesper Ekberg, folkhälsochef, Region Jönköpings län

14:30-15:15 Sociala aspekter stadsbyggnad och arkitektur: utmaningar och möjligheter
Viktoria Walldin, socialantropolog

15:15-15:45  Kaffe och posterutställning av doktorander i
socialt arbete

15:45-16:15 Panelsamtal om förebyggande arbete

16:15-16:30 Tack för idag!

18:00  Konferensmiddag

DAG 2 - 19 AUGUSTI
TEMA: DIGITALISERING

08:30-09:15 Ersätta eller komplettera – ett praktiknära forsknings-
perspektiv på digitalisering inom socialtjänsten
Lupita Svensson, lektor i socialt arbete, Lunds universitet

09:15-10:00 Digitaliseringens betydelse för relationen mellan socialarbetare och klient
Kettil Nordesjö, lektor i socialt arbete, Malmö universitet

10:00 - 10:15 Kaffe

10:15-11:00 Händerna på ratten? Vem styr digitaliseringen av socialtjänsten?
Annika Andersson, professor, Handelshögskolan vid Örebro universitet

11:00-11:30 Panelsamtal om digitalisering

11:30-12:30 Lunch

TEMA: KUNSKAPSSTYRNING

12:30-13:15 Förhandlingar om insatser i socialtjänsten
– hur påverkar kunskap brukaren och organisatoriska förhållanden?
Filip Wollter, filosofie doktor i social välfärd, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
    
13:15-14:00 Vetenskap och beprövad erfarenhet - Hur då och vem avgör?
Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds universitet

14:00-14:45 Kunskapsstyrning i socialtjänsten
Peter Dellgran, professor emeritus i
socialt arbete, Göteborgs universitet

14:45-15:15 Panelsamtal om kunskapsstyrning

15:15-15:30 Avslutande reflektioner. Tack för i år!

15:30  Kaffe

Om konferensen

Socialtjänstforum bygger på aktiv medverkan från deltagarna, varav ungefär hälften är praktiker och hälften forskare. Den bärande idén är att forskarna genom sina anföranden presenterar forskningens syn och resultat. Därefter ges möjlighet att delta i en dialog med forskarna och övriga konferensdeltagare.

Plats och logi

Konferensen äger rum på Radisson Blu Scandinavia Hotel, intill Centralstationen, Drottningtorget i Göteborg. Rum finns reserverade för konferensdeltagare.

Pris: 1 400 kr inkl. moms/natt. Rum bokas i samband med konferensanmälan och faktureras samtidigt som konferensavgiften. Reserverade rum finns tillgängliga t.o.m. sista anmälningsdag.

Besök hotellets hemsida

Konferensavgift

Avgiften är 2 500 kr exkl. moms per person. I avgiften ingår lunch och fika för båda dagarna samt gemensam konferensmiddag på torsdagskvällen. Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från Göteborgsregionen (GR) efter avslutad konferens. Bekräftelsen med praktisk information skickas till deltagarna 15 - 20 dagar innan konferensen.

Fritt för forskare

CSA och FORTE har anslagit medel för att möjliggöra medverkan av forskare. De forskare från universitet och högskolor som medverkar som talare vid konferensen kommer inte att debiteras några kostnader för konferensavgift, resor och logi. De forskare som deltar i konferensen men ej medverkar som talare debiteras inte för konferensavgiften.

Upplysningar

Vid frågor kring konferensanmälan och fakturering, kontakta:
kurs@goteborgsregionen.se