Länkstig

Katarina Hollertz

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D340
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Katarina Hollertz

Bakgrund Jag är socionom och har en MA i comparative European social studies från University of North London. Jag disputerade i socialt arbete vid Lunds universitet 2010. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör det sociala arbetets organisering, aktiveringsfrågor och internationellt socialt arbete.

Pågående forskningsprojekt 2015-2018 Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond för att studera styrningsprocesser inom statliga myndigheter i ljuset av en välfärdsstat i förändring. Projektet leds av professor Kerstin Jacobsson. Mer information om projektet

Avslutade forskningsprojekt 2012-2015: Localise (Local worlds of social coehsion), ett EU-finansierat forskningsprojekt där sex Europeiska länder ingick (Polen, Frankrike, Italien, UK, Tyskland och Sverige). I studien undersöktes lokala variationer och strategier i arbetet med personer som står långt från arbetsmarknaden. Projektedare professor Martin Heidenriech. http://www.localise-research.eu/

2004-2010: Kommunal organisering av insatser för unga arbetslösa bidragstagare, 1993-2005 (avhandlingsprojekt).

Undervisning SQ 5171 – Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp (kursansvarig tillsammans med Jörgen Lundälv)

SQ 4451 – Verksamhetsförlagd utbildning (ansvarig för internationell VFU)

SW 2274 – Social work practice and professionalisation, 15 hp (på masterprogrammet Social work and Human rights)