Länkstig

Främjande av social och emotionell kompetens tidigt i livet och dess presumtiva vikt i förebyggandet av senare psykisk ohälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Kort beskrivning

Studien undersöker social och känslomässig utveckling, psykisk hälsa, och skolprestationer i en grupp barn i Sverige som vid 4–5 års ålder deltog i en randomiserad kontrollerad studie av ett lärarlett, universellt preventionsprogram (förskoleversionen av Promoting AlternativeTHinking Strategies - PATHS) som har till syfte att stärka sociala och känslomässiga kompetenser (SKK).

Bakgrund

Känslomässig förståelse och förmågan att hantera sina egna och andras känslomässiga uttryck ligger till grund för vår psykiska hälsa, och brister i dessa förmågor är starkt kopplade till psykisk ohälsa, t.ex. ångest och depression. Sociala och känslomässiga kompetenser (SKK) är färdigheter av vikt för vänskapsband och andra nära relationer. Dessa kompetenser handlar även om förmågan att hantera konflikter som kan uppstå i sociala situationer, liksom våra vardagliga styrfunktioner, som gör att vi kan reglera vårt beteende i olika sammanhang. Brister i SKK riskerar därför att negativt påverka utvecklingen inom en rad olika områden.

Syfte

Syftet är att identifiera vägar genom vilka barns SKK, psykiska hälsa och sociostrukturella förutsättningar samverkar och kan påverka utvecklingen av psykisk ohälsa. Studien bidrar till ett fokus på hållbart mervärde av interventioner, snarare än på enbart kortsiktiga effekter, inom ett bredare spektrum av aspekter kopplade till utveckling och förebyggande av psykisk ohälsa.