Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Therése Skoog

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
413 14 Göteborg
Rumsnummer
582
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Therése Skoog

Therése Skoog är filosofie doktor och docent i psykologi. Hon är anställd som universitetslektor i psykologi med inriktning mot utveckling under skol- och tonår vid Göteborgs universitet sedan 2016.

Therése har tidigare arbetat vid flera andra lärosäten. 2002 till 2017 undervisade och forskade Therése vid Örebro universitet. 2015 till 2018 var hon deltidsanställd som förste amanuensis vid Institutt for psykologi vid Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet i Trondheim. 2018 till 2019 var hon gästforskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

Theréses forskning handlar främst om ungdomars utveckling och anpassning. Hon bedriver även forskning om förebyggande och främjande insatser för ungdomar och äldre. Therése samarbetar med forskare på flera olika universitet nationellt och internationellt. Hon är medlem i forskargrupperna GRID (Gothenburg Research In Developmental Psychology), IIF (Interventions- och implementeringsforskargruppen) samt LoRDIA (Longitudinal Research on Adolescence). Therése är projektledare för det longitudinella forskningsprojektet PRISE om sexuella trakasserier bland skolelever.

Therése sitter i redaktörsstyrelser för internationella, vetenskapliga tidskrifter i utvecklingspsykologi (exv. Journal of Youth and Adolescence).

Therése är exellent lärare och blev 2014 utsedd av studenterna till Örebro universitets bästa kvinnliga pedagog. Hon undervisar främst på avancerad- och forskarutbildningsnivå i utvecklingspsykologi och forskningsetik. Hon handledar för närvarande fyra doktorander i psykologi på Göteborgs och Örebro universitet. Therése är Samhällsvetenskapliga fakultetens representant i PILs enhetsråd (Enheten för Pedagogisk utveckling och Interaktivt Lärande vid Göteborgs universitet).

Utöver uppgifter inom forskning och utbildning samverkar Therése kontinulerigt med samhället genom olika konsultuppdrag och föreläsningar, främst med anknytning till ungdomars utveckling. Hon har sedan 2018 ett pågående samverkansprojekt med Västra Götalandsregionen om att främja barns psykiska hälsa. Therése var expert hos SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 2018-2020 i ett projekt om insatser för ungdomar som begått kriminella handlingar.