Länkstig

Therése Julia Iréne Skoog

Professor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Therése Julia Iréne Skoog

Therése Skoog är professor i psykologi och anställd vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet sedan 2016. Hon sitter i Fakultetsstyrelsen för Samhällsvetenskapliga fakulteten fr o m 2021. 2002 till 2017 undervisade och forskade hon vid Örebro universitet. 2015 till 2018 var hon deltidsanställd som förste amanuensis vid Institutt for psykologi vid Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet i Trondheim. 2018 till 2019 var hon gästforskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Hon har även deltagit i lärarutbytesprogram vid Ramon Llull University i Barcelona.

Professor Skoogs forskning handlar främst om ungdomars utveckling och anpassning. Hon bedriver även forskning om förebyggande och främjande insatser. Professor Skoog är medlem i forskargrupperna GRID (Gothenburg Research In Developmental Psychology), IIF (Interventions- och implementeringsforskargruppen) samt LoRDIA (Longitudinal Research on Adolescence). Hon är projektledare för flera forskningsprojekt om sexuella trakasserier bland unga, bland annat PRISE. Hon handleder för närvarande en post doc och flera doktorander vid Göteborgs och Örebro universitet.

Professor Skoog är Section Editor för Scandinavian Journal of Psychology och sitter i Editorial Board för Journal of Youth and Adolescence. Hon är medlem i American Psychological Association och Society for Prevention Research.

Professor Skoog är vidare Exellent lärare och blev 2014 utsedd av studenterna till Örebro universitets bästa kvinnliga pedagog. Hon är även Samhällsvetenskapliga fakultetens representant i PILs enhetsråd (Enheten för Pedagogisk utveckling och Interaktivt Lärande vid Göteborgs universitet). Hon är vidare 2021-2023 projektledare för ett pedagogiskt utvecklingprojekt "Hållbara och tillgängliga lärmiljöer" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Utöver uppgifter inom forskning och utbildning samverkar professor Skoog kontinuerligt med samhället genom olika forskningssamarbeten, konsultuppdrag och föreläsningar, främst med anknytning till barns och ungdomars utveckling. Hon är medlem i det vetenskapliga rådet för Statens institutionsstyrelse (SiS) och deltog 2021 i ett akademiskt expertråd hos Barnombudsmannen. Professor Skoog hade 2018-2021 ett samverkansprojekt med Västra Götalandsregionen om att främja barns psykiska hälsa och har pågående projekt med Örebro kommun och Stockholms stad. Skoog är anlitad expert hos SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) i ett regeringsuppdrag om insatser för ungdomar som begått kriminella handlingar.

Professor Skoog är författare till preventionsprogrammet Mitt val - Min väg! för ungdomar som är placerade i samhällsvård.