Länkstig

Therése Julia Iréne Skoog

Vicedekan

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
41314 Göteborg
Rumsnummer
A410
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Therése Julia Iréne Skoog

Therése Skoog är professor i psykologi och excellent lärare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hon är vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå på Samhällvetenskapliga fakulteten.

2002 till 2017 undervisade och forskade Professor Skoog vid Örebro universitet. 2015 till 2018 var hon deltidsanställd som förste amanuensis vid Institutt for psykologi vid Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet (NTNU) i Trondheim. 2018 till 2019 var hon gästforskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Hon har även deltagit i lärarutbytesprogram vid Ramon Llull University i Barcelona.

Professor Skoogs forskning handlar främst om ungdomars utveckling och anpassning. Hon bedriver även forskning om förebyggande och främjande insatser. Professor Skoog är medlem i forskargrupperna GRID (Gothenburg Research In Developmental Psychology), IIF (Interventions- och implementeringsforskargruppen) samt LoRDIA (Longitudinal Research on Adolescence). Hon är projektledare för flera forskningsprojekt om sexuella trakasserier bland unga, bland annat PRISE. Hon handleder för närvarande en post doc och flera doktorander vid Göteborgs och Örebro universitet.

Professor Skoog är Section Editor för Scandinavian Journal of Psychology och sitter i Editorial Board för Journal of Youth and Adolescence. Hon är medlem i American Psychological Association och Society for Prevention Research.

Professor Skoog blev 2014 utsedd av studenterna till Örebro universitets bästa kvinnliga pedagog. Hon är Samhällsvetenskapliga fakultetens representant i PILs enhetsråd (Enheten för Pedagogisk utveckling och Interaktivt Lärande vid Göteborgs universitet). 2021-2023 var hon projektledare för ett högskolepedagogiskt utvecklingprojekt "Hållbara och tillgängliga lärmiljöer" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Utöver uppgifter inom forskning och utbildning samverkar professor Skoog kontinuerligt med samhället genom olika forskningssamarbeten, konsultuppdrag och föreläsningar, främst med anknytning till barns och ungdomars utveckling. Hon är medlem i det vetenskapliga rådet för Statens institutionsstyrelse (SiS) och deltog 2021 i ett akademiskt expertråd hos Barnombudsmannen. Professor Skoog hade 2018-2021 ett samverkansprojekt med Västra Götalandsregionen om att främja barns psykiska hälsa och har pågående projekt med Örebro kommun och Stockholms stad. Skoog är anlitad expert hos SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) i ett regeringsuppdrag om insatser för ungdomar som begått kriminella handlingar.

Professor Skoog är författare till preventionsprogrammet Mitt val - Min väg! för ungdomar som är placerade i samhällsvård.