Länkstig

Matilda Karlsson

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Matilda Karlsson

Bakgrund

Jag har en tvärvetenskaplig akademisk utbildning med kandidatexamen i globala studier och en masterexamen i global hälsa (folkhälsovetenskap). Jag har även studerat franska och genusvetenskap på humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Mitt forskningsintresse kretsar kring jämlik hälsa och vård, men även kring hälsofrämjande och preventiva insatser och förändringsstrategier. Jag är intresserad av hur vi kan utveckla och implementera förändringsstrategier för att på bästa sätt främja hälsa och välmående och därmed skapa bättre förutsättningar för jämlik hälsa.

Avhandlingsprojekt

Sedan HT-21 är jag anställd som projektdoktorand på Institutionen för socialt arbete. Jag är anställd inom ramen för projektet Leaving Care - en jämförelsestudie av implementering, förändringsmekanismer och effekter av övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvård.

För mer information om Leaving Care:

https://www.gu.se/forskning/leavingcare

Mitt avhandlingsprojekt handlar om utveckling, implementering och utfall av olika insatser ämnade att stötta ungdomar i övergången från samhällsvård till självständiga liv.