Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Leaving Care - en jämförelsestudie av implementering, förändringsmekanismer och effekter av övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 800 000
Projekttid
2021 - 2026
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Finansiär
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Kort beskrivning

Projektet undersöker utvecklingen, implementeringen och effekten av insatser till ungdomar som lämnar placering i social dygnsvård för ett självständiga liv. Inom projektet undersöks effekten av olika insatser och hur förändringsmekanismer relaterar till utfallet.

Bild
Tonåring sitter på en bänk med ryggen emot kameran.
Foto: iStock

Bakgrund

Forskning har tydliggjort att ungdomar som är placerade i social dygnsvård är
en särskild sårbar och utsatt grupp. Till skillnad från andra länder rör svensk socialvård insatser före placering, inte vid avslut. Det finns idag inga insatser i Sverige som har empiriskt stöd för att förbättra utfallet för ungdomar i social dygnsvård före eller vid placerings avslut.

Syfte

Syftet med projekt är att utveckla den empiriska grunden för insatser för ungdomar placerade i social dygnsvård i Sverige genom att utveckla kunskapen om hur insatser kan designas och implementeras för att förbättra utfallet för ungdomar i samhällsvård.

Tillvägagångssätt

Inom projektet undersöks korttids-, långtids- och implementeringseffekter av insatser genom att jämföra en svenska insats -Mitt val – min väg! - med SOS barnbyars ungdomsinsats och även i jämförelse med sedvanliga insatser. Jämförelserna kommer att belysa vilka förändringsmekanismer som kan relateras till utfallet och som därmed är viktiga att ta hänsyn till i utvecklandet av insatser för målgruppen. Utfallen kommer att belysa en rad självrapporterade samt registerbaserade utfall som utbildning, anställning och kriminalitet. Analyserna inkluderar även hälsoekonomiska utfall. Dessutom kommer verksamma
socialarbetares inställning, ungdomarnas inställning och organisations möjligheter att implementera och genomföra insatser undersökas.