Länkstig

Staffan Johansson

Professor emeritus

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Staffan Johansson

Kompetensområden Lednings- och organiseringsproblem inom välfärdsorganisationer

Uppdrag Ledamot av Socialstyrelsens vetenskapliga råd inom området implementeringsforskning från 2003.

Suppleant i Regionala etikprövningskommittén från 2007.

Pågående forskningsprojekt

 • Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt – Om innebörd, användning och konsekvenser av Öppna Jämförelser En ny modell för kvalitets- och resultatmätning som kallas Öppna jämförelser (ÖJ) har införts i den svenska välfärdssektorn, inklusive den kommunala socialtjänsten. Detta forskningsprojekt analyserar innebörden, användningen och konsekvenserna av Öppna Jämförelser i socialtjänsten i svenska kommuner. Finansiär: Forte Kontakt: Staffan Johansson, Lena Lindgren, Andreas Liljegren och Stefan Szücs Läs mer om projektet
 • Strategisk samverkan kring äldre med sammansatta behov av vård och omsorg – Implementering av effektiva samverkansformer. Projektledare: Staffan Johansson Projektperod: 2013-2014 Finansiär: Vårdalinstitutet Projektet syftar till att undersöka hur svenska kommuner organiserar sin strategiska samverkan med landstingens hälso- och sjukvård och aktörer från den ideella och privata sektorn kring äldre med sammansatta behov av vård och omsorg. Vidare att undersöka samverkansformernas samband med kvaliteten på vården och omsorgen för äldre med sammansatta behov. Projektet ingår i forskningsområde Socialt arbete i förändring. Organisering, professionalisering och kunskapsbildning.
 • Projektledare för forskningsprojektet Mellan röst och service - Ideella organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle . Projektet pågår mellan 2012 och 2014, och är finansierat av Vetenskapsrådet VR (VR 2011-6699)
 • Medverkan och medsökande i forskningsprojektet Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering i socialtjänst, polis och skola. Projektet pågår mellan 2012 och 2014, leds av docent Stefan Sjöström vid Umeå universitet och är finansierat av Vetenskapsrådet VR 2011-2172

Avslutade forskningsprojekt och större utvärderingar

 • Medverkan och medsökande i forskningsprojektet Supported employment (SE) för personer med långvarigt psykiskt funktionshinder – en randomiserad kontrollerad interventionsstudie. Projektet pågår mellan 2009 och 2011, leds av med dr Ulrika Bejerholm vid Lunds universitet och är finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) (ref nr 2008-0146).
 • Projektledare för forskningsprojektet Forskningsanvändning bland kommunala ledare mellan 1996 och 1997. Projektet var finansierat av Svenska Kommunförbundets FoU-råd. Medarbetare: ED Christian Jensen.
 • Medverkan och medsökande i forskningsprojektet Cutting sick-leave and gaining expertise- An Individual Enabling and Support model for a Working Life in people with Depression. Projektet pågår mellan 2011 och 2013, leds av med dr Ulrika Bejerholm vid Lunds universitet och är finansierat av REHSAM RS 2010-014.
 • Projektledare för forskningsprojektet Ideella organisationers styrning och betydelse i den lokala välfärdsstaten mellan 1997 och 1999. Projektet var finansierat av Centrum för forskning om offentlig verksamhet vid Göteborgs universitet (CEFOS). Medarbetare: FD Lena Lindgren.
 • Projektledare för forskningsprojektet Projekt som strategi för lärande och förändring mellan 1998 och 1999. Projektet var finansierat av Socialstyrelsens FoU-enhet. Medarbetare: FK Mikael Löfström, ED Östen Ohlsson.
 • Projektledare för forskningsprojektet De ideella organisationernas villkor och roll i en nedrustad välfärdsstat mellan 2000-2002. Projektet var finansierat av Socialforskningsrådet (SFR), sedermera Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) (ref nr 2001-1176).
 • Projektledare för forskningsprojektet En projektifierad välfärd? – studier av projekt som metod att skapa förnyelse inom socialtjänsten. 2002- 2004. Projektet var finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) (ref nr 2001-2652). Medarbetare: FK Mikael Löfström, ED Christian Jensen.
 • Medverkan och medsökande i forskningsprojektet Barns behov och samhällets insatser som jämför implementeringen av ett nytt kvalitetssystem som går under benämningen Looking After Children System (LACS) som införs samtidigt i Australien, Kanada, Storbritannien och Sverige. Projektet pågick mellan 2004 och 2006, leddes av professor Lennart Nygren vid Umeå universitet och var finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) (ref nr 2003-0110).
 • Projektledare för forskningsprojektet Makten över välfärdstjänsterna - En studie av lokala variationer i politisk styrning och professionell diskretion i ”gatuplansbyråkratier Projektperiod: 2007 – 2009. Projektet är finansierat av Centrum för forskning om offentlig verksamhet vid Göteborgs universitet (CEFOS). Medarbetare: FD Leila Billquist och professor Peter Dellgran.

Projektledarskap för större utvärderingsuppdrag

Projektledare för utvecklingsprojektet Socialtjänstens inre logik – en översikt och analys av organisationsforskning. Projektperiod 1999-2001. Projektets var finansierat av Socialstyrelsens socialtjänstavdelning. Projektledare för utvärdering av statsbidragsmodell för ideella organisationer inom det sociala området. Projektperiod 2002-2003. Projektets var finansierat av Socialstyrelsens sekretariat för frivilligt socialt arbete. Projektledare för Implementering av BBIC-projektet i socialtjänstens organisationer En studie om den lokala organiseringen av projektet Barns behov i centrum Projektperiod 2003-2004. Projektets var finansierat av Socialstyrelsens socialtjänstavdelning. Projektledare för Utvärdering av kommunalt stöd till sociala ideella organisationer – Omfattning, utveckling och former. Projektperiod 2004-2005. Projektets var finansierat av Socialstyrelsens sekretariat för frivilligt socialt arbete. Projektledare för Processutvärdering av införande av Västbus - Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Projekttid 2006 - 2009. Projektet drivs vid FoU i Väst och finansieras av den nationella psykiatrisamordningen (”Miltonpengarna”)

Undervisning Organisation och ledarskap, ekonomistyrning