Länkstig

Annika Lilja

Universitetslektor

IDPP
Ledning
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Viceprefekt

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 352
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Annika Lilja

Forskningsintressen Mitt forskningsintresse rör sig inom två områden, dels ett där frågor om relationen mellan lärare och elev är aktuell på olika sätt. Min avhandling fokuserar på vad den förtroendefulla relationen kan ha för betydelse för elevernas möjligheter i skolan. Teoretiskt har jag här använt mig av livsvärldsfenomenologi och hermeneutik.

Det andra området av mitt forskningsintresse handlar om etikdidaktik. Våren 2019 påbörjade EthiCo-gruppen, som jag tillhör, två studier, en för åk 8 med medel från Skolforskningsinstitutet och en för åk 5 med medel från Göteborgs universitet, ULF-medel. Studierna undersöker en skönlitteraturbaserad etikundevrvisnings möjligheter och svårigheter. I de etikdidaktiska projekten använder vi oss dels av etisk filosofi som teori, men också sociokulturella teorier. Länk till projektets hemsida:

https://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/den-etiska-blicken-och-r…

Jag är också en av forskarna i en studie ledd från Umeå universitet, finansierad av Vetenskapsrådet. Studien 'Barn och Läroplan. Existentiella frågor och skolans svar'. Studien syftar till att utveckla kunskap om 11-12-åringar existentiella frågor och dess betydelse i och för utbildning. Länk till projektets hemsida:

https://www.umu.se/forskning/projekt/barn-och-laroplan-existentiella-fr…

Jag har tidigare deltagit i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet ” Vad kan man lära sig i etik? – Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola”. Länk till projektets hemsida: http://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/etik

Undervisningsintressen Efter 26 år som mellanstadielärare har jag ett stort intresse för didaktiska frågor, framför allt är det frågan om vad det är som krävs för att lyckas som lärare i olika sammanhang som funnits med som en röd tråd i de olika projekt jag varit och är engagerad i. Den forskning jag varit med och bedrivit har också gett ett intresse för undervisning om etik. Som lärare arbetar jag bland annat i institutionens masterprogram i didaktik och det internationella mastersprogrammet i ESD, Education for Sustainable Development..

Som en del av mitt uppdrag är jag också vice-prefekt för samverkan vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.