Göteborgs universitet
Länkstig

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning samhällsorienterande ämnen

Avdelningens verksamhet utgår från ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt där strävan är att länka samman skolans och de akademiska disciplinernas ämnen. Fokus finns på både undervisning som forskning och uppmärksammar olika aspekter inom de samhällsorienterande ämnenas kunskapsområden i ett kritiskt konstruktivt perspektiv.

Avdelningen deltar i genomförande och utveckling av lärarutbildning och annan utbildning på grundnivå, liksom i institutionens masterutbildning i didaktik och utbildning på forskarnivå. Forskning bedrivs på olika områden knutna till de samhällsorienterande ämnenas didaktik, både inom avdelningen och i samverkan inom och utom institutionen.