Göteborgs universitet
Bild
Avdelningen arbetar med matematikdidaktik
Foto: Johanna Gunnarsson
Länkstig

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning matematik

Avdelningen för ämnesdidaktik med inriktning mot matematik studerar lärande och undervisning i matematik och förutsättningar för det. En stor del av områdets arbete är den forskning och det utvecklingsarbete som rör skolmatematik.

Avdelningens verksamhet

Här bedrivs arbete med ämnesdidaktisk forskning med praktisk betydelse för både lärarutbildning och skolpraktik. En tydlig grund för en stor del av forskningen är den fenomenografiska traditionen som inkluderar variationsteorin. Den har historiska rötter som går långt tillbaka i Göteborgsmiljön och delas med flera andra ämnesinriktningar vilket skapar en tydlig ämnesövergripande kritisk massa.

Det finns forskning både med inriktning mot förskolans matematik och de tidiga skolårensårens aritmetik samt med inriktning mot högskolepedagogiska frågor. Det bedrivs också forskning med inriktning mot matematisk konceptualisering och undervisning med teoretisk grund i den franska didaktiska skolan. En ytterligare inriktning är lärarfortbildning och storskaliga projekt för fortbildning och utveckling av undervisning. Det finns även flera mindre projekt med inriktning mot läromedelsanalys, bedömning, problemlösning och matematisk kommunikation. 

Avdelningen samordnar matematikdidaktiska forskningsseminarier som är gemensamma för alla miljöer med intresse för lärande och undervisning i matematik i Göteborgsmiljön. De driver även ett artikelskrivarseminarium där erfarna och juniora forskare gemensamt hjälper varandra att förbättra artikelmanus. 

Möt två medarbetare

Professorer i ämnesdidaktik med inriktning matematik

Navigate to video: Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik
Video (1:32)
Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik
Navigate to video: Ola Helenius, professor i ämnesdidaktik
Video (1:33)
Ola Helenius, professor i ämnesdidaktik