Länkstig

Linda Schöndell

Utbildningshandläggare

IDPP
Administration
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Linda Schöndell

Jag arbetar bland annat med handläggning av kurs- och utbildningsplaner och vissa studentärenden, diarieföring samt möteshantering för institutionens grundutbildningskommitté (GRUK).

Från och med 2024 kommer jag även vara institutionens kontaktperson för studenter med pedagogiskt stöd. I denna roll kommer jag att handlägga ansökningar och beslut om anpassad examination på institutionens kurser.

Jag är utbildad studievägledare med studie- och yrkesvägledarexamen från Stockholms universitet. På Göteborgs universitet har jag arbetat sedan 2016.