Länkstig

Anette Strandberg

Administrativ chef, inst

IDPP
Administration
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Administrativ chef

IDPP
Ledning
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 417d
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anette Strandberg

Jag arbetar med budget, prognoser, uppföljning och analyser av institutionens ekonomi. Tar fram ekonomiska beslutsunderlag till prefekt. Administrerar institutionens forskningsprojekt och uppdragsutbildning (budget, avtalshantering, uppföljning och redovisning). Följer upp personalens tjänstgöring. Ingår i institutionens ledningsgrupp och är föredragande i institutionsrådet.