Länkstig

Rebecca Hall Namanzi

Forskarutbildningsadministratör

IDPP
Administration
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B4 475
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Rebecca Hall Namanzi

Jag arbetar med kursbudget för forskarutbildning och grundutbildning, det vill säga ämneslärarutbildning, grundlärarutbildning, nya lärarutbildningen, LAU kurser och masterutbildning. Förbereder bemanningswebben och gör kursöverenskommelser. Jag tar också hand om institutionens gemensamma ekonomi. Leverantör och kundreskontra, personliga utlägg samt arvoden. Arbetar med Egenrapportering som granskare och konterare, är inköpsansvarig för kursmaterial m.m. Beställare för resor, både inrikes och utrikes. Beställare för hotell till alla. Är även ersättare i institutionsstyrelsen.