Göteborgs universitet
Länkstig

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning svenska

Vilka texter möter och använder barn och unga idag? Hur kan undervisning stödja alla elever att skriva, läsa, förstå och kritiskt granska alla former av texter? Detta är några av de frågor som avdelningen för ämnesdidaktik med inriktning mot svenska riktar in sig på i såväl undervisning, samverkan som forskning.

Avdelningens verksamhet

På avdelningen för ämnesdidaktik med inriktning svenska arbetar vi med undervisning och forskning som kretsar kring skolans svenskämne men också olika aspekter av läsande och skrivande. 

En central utgångspunkt är hur undervisningen kan stödja alla elever att läsa, skriva, förstå och kritiskt granska olika sorters texter. Vårt huvudsakliga undervisningsuppdrag ligger inom grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass-årkurs 3 och inriktning årskurs 4-6 samt utländska lärare och akademikers vidareutbildning (ULV) och vidareutbildning av lärare (VAL). Vi erbjuder även uppdragsutbildningar likväl som fristående kurser. Inom avdelningen bedrivs även flera olika samverkansprojekt.

Forskning

På avdelningen bedrivs forskning som på olika vis anknyter till skolans svenskämne. Här finns forskning om olika former av språklig praktik genom fokus på multimodalitet, flerspråkighet och digitalisering.  Ett intresse för estetiska uttrycksformer som språklig praktik, och normkritik, finns också och det bedrivs forskning om akademiskt skrivande och flerspråkighet. Det pågår även litteraturdidaktiskt forskningsarbete.

Exempel på doktorandprojekt