Länkstig

Kristina Sörensen

Om Kristina Sörensen

Jag jobbar som ekonomiadministratör på IDPP

Mina huvudsakliga sysslor :

  • Institutionens gemensamma ekonomi
  • Leverantörs,intern,kundfakturering, personliga utlägg samt arvoden.
  • Beställer resor och hotell
  • Beställer böcker
  • Reseräkningar
  • Inköpskordinator

Allmänna kontorsgöromål

Väl mött!